De kleine ondernemersregeling (KOR): wat is het?

De kleineondernemersregeling (KOR): wat is het?

Kleine ondernemers, onder wie ZZP’ers, rekenen in de meeste gevallen minder btw dan grote bedrijven. Ben jij straks een bedrag van minder dan 1883 euro per jaar kwijt aan btw-kosten? Goed nieuws! Dan kom jij in aanmerking voor  de kleineondernemersregeling (lees: belastingvermindering) en hoef je in het vervolg minder (of helemaal geen) btw) af te dragen.

1. Wie komt in aanmerking voor de KOR?

Helaas kan niet iedere startende ondernemer gebruikmaken van de ‘kleine ondernemers regeling’. Om in aanmerking te komen voor belastingvermindering op het btw-bedrag dat jij in principe als ondernemer aan de fiscus verschuldigd bent, moeten kleine ondernemers aan meerdere voorwaarden voldoen:

  1. Jij hoeft – na aftrek van de voorbelasting – op jaarbasis minder dan 1883 euro te betalen aan de Belastingdienst.
  2. Jouw bedrijf is een ‘natuurlijk persoon’. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van een eenmanszaak of een officieel samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Een rechtspersoon, waaronder een besloten vennootschap (, kan dus geen aanspraak maken op deze regeling.
  3. Jouw onderneming is gevestigd in Nederland.
  4. Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw of hebt hiervoor op tijd een ontheffing aangevraagd.

2. Hoe werkt de kleineondernemersregeling?

Wanneer jij vermoedt dat je mogelijk recht hebt op de kleineondernemersregeling, wil je natuurlijk berekenen voor hoe veel voordeel je precies in aanmerking komt.

Hoeveel belastingvermindering jij straks precies krijgt, hangt samen met het btw-bedrag dat je aan de Belastingdienst moet betalen als je geen gebruikmaakt van deze regeling. Met deze handige tabel van de Belastingdienst kun je snel en gemakkelijk berekenen hoeveel belastingvermindering op jouw situatie van toepassing is.

3. Moet ik eigenlijk wel btw te betalen?

Wist jij dat sommige kleine ondernemers helemaal geen btw hoeven te betalen? Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je in een jaar tijd 1345 euro (of minder natuurlijk) aan omzetbelasting kwijt bent.

Verwacht jij dat dit bedrag de komende jaren niet snel boven deze minimale grens zal uitkomen? Dan is het handig om direct een ontheffing voor administratieve verplichtingen aan te vragen.

Je hoeft dan straks (vanaf het moment dat deze ontheffing ingaat) geen btw-aangifte meer te doen en dat scheelt je de nodige administratieuurtjes. Kijk voor meer informatie (waaronder de voorwaarden) bij administratieve verplichtingen kleineondernemersregeling.

Winkel Startersvoordeel

4. Hoe wordt de belastingvermindering berekend in de aangifte?

Wie gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling en geen recht heeft op ontheffing van administratieve verplichtingen, moet in principe per maand, kwartaal of jaar btw-aangifte doen.

Goed om te weten: je kunt de btw-vermindering op twee manieren verrekenen: als je aangifte doet aan het einde van het jaar, óf – wanneer je daarvoor gekozen hebt – per maand of kwartaal.

Overigens is het altijd mogelijk om jouw aangifte op een later moment te corrigeren, zoals wanneer je voorlopige verminderingen in jouw aangifte hebt aangegeven en later blijkt dat het totaalbedrag hoger uitvalt dan waar je recht op hebt. In dat geval zit er niets anders op en zul je moeten bijbetalen.

Dit doe je door het gecorrigeerde bedrag aan te geven in de eerstvolgende aangifte van het daarop volgende jaar. Overigens kunnen voorlopige verminderingen natuurlijk ook lager uitvallen. Het is niet ondenkbaar dat jouw bedrijf in de beginfase de ene periode een hogere omzet draait dan in de andere. In dat geval kun je een ‘verzoek teruggaaf btw’ indienen.

5. Heb je gecheckt of een specifieke situatie van toepassing is?

Voor sommige sectoren, beroepen en diensten gelden afwijkende regels. Ben jij bijvoorbeeld werkzaam als landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer, importeur of heb je geopteerd voor belaste verhuur? Dan zijn er mogelijk afwijkende regels op jouw situatie van toepassing.

Check voor branchespecifieke informatie dus ook altijd de website van de Belastingdienst. Tip: de fiscus heeft een handig overzicht online gezet van specifieke situaties waarvoor afwijkende regels gelden. Je kunt ook ervoor kiezen om de Brochure Kleineondernemersregeling te downloaden.

Bron: Ikgastarten

By |2017-09-13T15:13:50+00:00september 9th, 2017|Boekhouding, Ondernemen|